Safehouse

Onze bewoners krijgen in ons safe house intensieve begeleiding en een
persoonlijk dag-, avond- en weekendprogramma (structuur) geheel in het teken van zijn/haar herstel. Begeleiding is 24 uur per dag fysiek aanwezig. Onze setting is voor zover mogelijk een familiehuis, warm en huiselijk. Wij zijn van mening dat jongvolwassen (16-25 jaar) die bij ons komen dat warme gevoel nog nodig hebben. Wij zijn klein van opzet, intensieve begeleiding en aandacht worden hierdoor gewaarborgd. Goede begeleiding na een opname voorkomt terugval.

Wat doen wij

Wanneer de nieuwe bewoner bij ons aankomt is hij/zij meestal gespannen, ten eerste doordat hij/zij naar een nieuwe woonsituatie gaat die hij/zij niet kent en waar hij/zij ook niemand kent. Ten tweede, nog veel belangrijker, is dat dit de eerste keer is sinds de opname in een ggz kliniek dat de jongeren/jongvolwassenen weer ruimte krijgt in de echte wereld met al zijn verleidingen.

Weerstand bieden aan de verslaving is nu de grootste opgave en dat blijft zo het eerste jaar. Bij iedere tegenslag hoe klein ook zal de verslaving gaan trekken, het is daarom belangrijk voor deze leeftijdscategorie om er altijd voor ze te zijn zodat er meteen geventileerd kan worden. Door uit te spreken doorbreek je een deel van het verlangen en kan de zucht niet verder toenemen. Wij kunnen uit ervaring zeggen dat het een hele opgave voor ze is maar door onze intensieve begeleiding was ons succespercentage afgelopen jaar 100%.

In de eerste twee maanden blijven onze bewoners sowieso thuis om te
settelen in de nieuwe woonomgeving, meetings bij te wonen en druk met herstel bezig te zijn. In deze periode maken wij ook het PCP (person centered planning) met de bewoner tijdens de dagbesteding en intensieve individuele begeleiding.

Wij brengen in deze periode via PCP samen met de bewoner in kaart:
wie ben je, waar sta je, waar wil je naartoe en wat of wie heb je daarbij nodig.

Wij betrekken externe professionals wanneer wij dat nodig achten zoals
bijvoorbeeld voor hechtingsproblematiek of bijvoorbeeld verlate
rouwverwerking. Aan de hand van PCP kijken wij naar wat er nog aandacht behoeft om uiteindelijk stevig door te kunnen gaan.

In het PCP maken wij ook samen een plan voor werk of studie. Snel naar
arbeid of scholing toe werken heeft een averechts effect, de tijd nemen is bij deze jongens/mannen essentieel. Bij de meeste bewoners is
verslavingsproblematiek niet het enige probleem.

Zodra werk en/of studie opgepakt wordt (binnen drie maanden is ons streven) zal de dagbesteding geheel of gedeeltelijk vervallen.

Aan alle leefgebieden wordt ruim aandacht geschonken, minimaal een dagdeel per week wordt er meegedaan aan het programma emotie regulatie, impulscontrole en verbeteren van zelfbeeld. Schulden worden inzichtelijk gemaakt, budgetteren wordt aangeleerd, administratie voeren, huishouden, invullen van vrije tijd, nieuw sociaal netwerk opbouwen met mensen die in herstel zijn.

In de eerste drie maanden staat voorop:
– Stabiliseren van herstel
– Omgaan met triggers
– Dag- en weekstructuur
– Persoonlijke verzorging, gezond eten, leven en beweging
(sporten)
– Plannen en afspraken nakomen
– PCP toekomst- en jaarplan maken met doelen
– Emotieregulatie
– Meetings bijwonen
– Wekelijkse individuele gesprekken
– Schulden inzichtelijk maken en oplossen
– Cognitieve conditie:
– Cursus positieve psychologie
– ACT therapie
– Psychisch functioneren
– Sociaal functioneren

Na de eerste drie maanden komt daarbij:
– Begeleiding naar studie of werk
– Nieuwe vrienden maken, werken aan netwerk
– Administratie en budgetten (omgaan met geld)
– Begeleiding bij alle situaties die lastig kunnen zijn
– Impulscontrole
– Zelfbeeld
– Praktisch functioneren

Tenslotte komt aan bod:
– Leren zelfstandig wonen
– In kaart brengen van het vervolgtraject
– Toepassen en eigen maken van wat er is geleerd