Onze bewoners krijgen in ons safe house intensieve begeleiding en een
persoonlijk dag-, avond- en weekendprogramma (structuur) geheel in het
teken van zijn/haar herstel. Begeleiding is van 09.00 uur tot 22.00 fysiek
aanwezig en daarna oproepbaar.
Onze setting is voor zover mogelijk een familiehuis, warm en huiselijk.

Wij zijn van mening dat jongvolwassen (16-25 jaar) die bij ons komen dat warme
gevoel nog nodig hebben. Wij zijn klein van opzet, intensieve begeleiding en aandacht
worden hierdoor gewaarborgd. Goede begeleiding na een opname voorkomt terugval.

Wat doen wij
Wanneer de nieuwe bewoner bij ons aankomt is hij/zij meestal gespannen, ten
eerste doordat hij/zij naar een nieuwe woonsituatie gaat die hij/zij niet kent en waar
hij/zij ook niemand kent. Ten tweede, nog veel belangrijker, is dat dit de eerste
keer is sinds de opname in een ggz kliniek dat de jongeren/jongvolwassenen
weer ruimte krijgt in de echte wereld met al zijn verleidingen.

Weerstand bieden aan de verslaving is nu de grootste opgave en dat blijft zo
het eerste jaar. Bij iedere tegenslag hoe klein ook zal de verslaving gaan
trekken, het is daarom belangrijk voor deze leeftijdscategorie om er altijd voor
ze te zijn zodat er meteen geventileerd kan worden. Door uit te spreken
doorbreek je een deel van het verlangen en kan de zucht niet verder
toenemen. Wij kunnen uit ervaring zeggen dat het een hele opgave voor ze is
maar door onze intensieve begeleiding was ons succespercentage afgelopen
jaar 100%.

In de eerste twee maanden blijven onze bewoners sowieso thuis om te
settelen in de nieuwe woonomgeving, meetings bij te wonen en druk met
herstel bezig te zijn. In deze periode maken wij ook het PCP (person centered
planning) met de bewoner tijdens de dagbesteding en intensieve individuele
begeleiding.

Wij brengen in deze periode via PCP samen met de bewoner in kaart:
wie ben je, waar sta je, waar wil je naartoe en wat of wie heb je daarbij nodig.

Wij betrekken externe professionals wanneer wij dat nodig achten zoals
bijvoorbeeld voor hechtingsproblematiek of bijvoorbeeld verlate
rouwverwerking. Aan de hand van PCP kijken wij naar wat er nog aandacht
behoeft om uiteindelijk stevig door te kunnen gaan.

In het PCP maken wij ook samen een plan voor werk of studie. Snel naar
arbeid of scholing toe werken heeft een averechts effect, de tijd nemen is bij
deze jongens/mannen essentieel. Bij de meeste bewoners is
verslavingsproblematiek niet het enige probleem.

Zodra werk en/of studie opgepakt wordt (binnen drie maanden is ons streven)
zal de dagbesteding geheel of gedeeltelijk vervallen.

Aan alle leefgebieden wordt ruim aandacht geschonken, minimaal een dagdeel
per week wordt er meegedaan aan het programma emotie regulatie,
impulscontrole en verbeteren van zelfbeeld. Schulden worden inzichtelijk
gemaakt, budgetteren wordt aangeleerd, administratie voeren, huishouden,
invullen van vrije tijd, nieuw sociaal netwerk opbouwen met mensen die in
herstel zijn.

In de eerste drie maanden staat voorop:
– Stabiliseren van herstel
– Omgaan met triggers
– Dag- en weekstructuur
– Persoonlijke verzorging, gezond eten, leven en beweging
(sporten)
– Plannen en afspraken nakomen
– PCP toekomst- en jaarplan maken met doelen
– Emotieregulatie
– Meetings bijwonen
– Dagelijkse individuele gesprekken
– Schulden inzichtelijk maken en oplossen
– Cognitieve conditie:
– Cursus positieve psychologie
– ACT therapie
– Psychisch functioneren
– Sociaal functioneren

Na de eerste drie maanden komt daarbij:
– Begeleiding naar studie of werk
– Nieuwe vrienden maken, werken aan netwerk
– Administratie en budgetten (omgaan met geld)
– Begeleiding bij alle situaties die lastig kunnen zijn
– Impulscontrole
– Zelfbeeld
– Praktisch functioneren

Tenslotte komt aan bod:
– Leren zelfstandig wonen
– In kaart brengen van het vervolgtraject
– Toepassen en eigen maken van wat er is geleerd