Onze cliënten krijgen bij ons begeleiding en een persoonlijk dag-,
avond- en weekendprogramma (structuur) geheel in het teken van zijn/haar herstel.

Begeleiding is mogelijk van 09.00 uur tot 22.00. Goede begeleiding na een opname voorkomt terugval.

Wat doen wij met onze cliënten ?
Wanneer de nieuwe cliënt bij ons aankomt is hij/zij meestal gespannen, ten eerste
doordat hij/zij naar een nieuwe fase gaat na opname die hij/zij niet kent en waar hij ook
niemand kent. Ten tweede, nog veel belangrijker, is dat dit de eerste keer is sinds de
opname in een ggz kliniek dat de jongeren/jongvolwassenen weer ruimte krijgt in de
echte wereld met al zijn verleidingen.

Weerstand bieden aan de verslaving is nu de grootste opgave en dat blijft zo het
eerste jaar.

Bij iedere tegenslag hoe klein ook zal de verslaving gaan trekken, het is
daarom belangrijk voor de leeftijdscategorie waar wij mee werken om er altijd voor
ze te zijn zodat er meteen geventileerd kan worden. Door uit te spreken doorbreek je
een deel van het verlangen en kan de zucht niet verder toenemen. Wij kunnen uit
ervaring zeggen dat het een hele opgave voor ze is maar door onze intensieve
begeleiding was ons succespercentage afgelopen jaar 100%.

In de eerste periode maken wij het PCP (person centered planning) met de client
tijdens de dagbesteding en intensieve individuele begeleiding.

Wij brengen in deze periode via PCP samen met de bewoner in kaart:
wie ben je, waar sta je, waar wil je naartoe en wat of wie heb je daarbij nodig.

Wij betrekken externe professionals wanneer wij dat nodig achten zoals bijvoorbeeld
voor hechtingsproblematiek of verlate rouwverwerking e.d.. Aan de hand van PCP echt
kijken
wat er nog nodig is en nog aandacht nodig heeft om uiteindelijk stevig door te kunnen gaan.
In het PCP maken wij ook samen een plan voor werk of studie. Snel naar arbeid of
scholing toe werken heeft een averechts effect, de tijd nemen is bij deze
jongvolwassenen essentieel. Bijna alle bewoners hebben naast verslavingsproblemen
ook een vorm van autisme en/of ADHD/ADD.
Zodra werk en/of studie opgepakt wordt (binnen drie maanden is ons streven) zal de
dagbesteding geheel of gedeeltelijk vervallen.

Aan alle leefgebieden wordt ruim aandacht geschonken, minimaal een dagdeel
per week wordt er meegedaan aan het programma emotie regulatie,
impulscontrole en verbeteren van zelfbeeld. Schulden worden inzichtelijk
gemaakt, budgetteren wordt aangeleerd, administratie voeren, huishouden,
invullen van vrije tijd, nieuw sociaal netwerk opbouwen met mensen die in
herstel zijn.

In de eerste drie maanden staat voorop:
– Stabiliseren van herstel
– Omgaan met triggers
– Dag- en weekstructuur
– Persoonlijke verzorging, gezond eten, leven en beweging
(sporten)
– Plannen en afspraken nakomen
– PCP toekomst- en jaarplan maken met doelen
– Emotieregulatie
– Meetings bijwonen
– Dagelijkse individuele gesprekken
– Schulden inzichtelijk maken en oplossen
– Cognitieve conditie:
– Cursus positieve psychologie
– ACT therapie
– Psychisch functioneren
– Sociaal functioneren

Na de eerste drie maanden komt daarbij:
– Begeleiding naar studie of werk
– Nieuwe vrienden maken, werken aan netwerk
– Administratie en budgetten (omgaan met geld)
– Begeleiding bij alle situaties die lastig kunnen zijn
– Impulscontrole
– Zelfbeeld
– Praktisch functioneren

Tenslotte komt aan bod:
– Leren zelfstandig wonen
– In kaart brengen van het vervolgtraject
– Toepassen en eigen maken van wat er is geleerd